Вход
Забравена парола? Нов потребител?

Истинската история за чакритеИстинската история за чакрите

Истинската история за чакрите

Шестте най-важни неща, които никога не сте знаели за чакрите!

Автор : Кристофър Уолъс

Превод : Серж, АдиДиша Йога

През последните сто години концепцията за чакрите или фините енергийни центрове в тялото е завладяла западното въображение повече от всяко друго учение от традицията на йога. И все пак, както повечето други понятия, произхождащи от санскритски източници, Западът (освен малка шепа учени) почти не успява да се справи с това, което понятието "чакра" означава в първоначалния си контекст и как се предполага да се практикува с тях. Този материал се опитва да поправи тази ситуация до известна степен. Ако нямате време, можете да прескочите контекстуалните коментари, които ще правя, и да отидете направо към списъка със шестте основни факта за чакрите, които съвременните йоги не знаят.

Първо, как определяме "чакра"? В традициите на Тантрa, от която произлиза тази концепция, чакрите са фокусни точки за медитация в човешкото тяло, визуализирани като наподобяващи дискове енергийни структури или цветя в онези точки, където се събират няколко нади (канали или меридиани). Те са концептуални структури, но са феноменологично основани, тъй като са склонни да се намират там, където човешките същества изпитват емоционална и / или духовна енергия и защото формата, в която се визуализират, отразява визуалните преживявания на медитаторите.

(По горе казах, че Западът досега не е успял да разбере чакрите. Нека да поясня, че под "Запад" имам предвид не само евроамериканската култура, но и аспектите на съвременната индийска култура, които получават информация от евроамериканската културна матрица. Тъй като в този момент е почти невъзможно да се намери форма на йога в Индия, която не е повлияна от евроамериканските идеи за нея, когато използвам термина "западен", аз също така включвам повечето от днешните йога учения в Индия, които съществуват на английски език.)

Добре, ще го кажа направо: в по-голямата си част западната йога не разбира за чакрите почти нищо, от това което според първоначалната традиция е било важно за тях. Виждате ли, ако прочетете книга като известната „Колелата на Живота” на Енодиа Джудит или нещо подобно, ще е важно да осъзнаете, че вие не четете произведение на йога философията, а на западния окултизъм, което е основано на три основни източника: 1) по-ранни творби на западния окултизъм, които заемат и адаптират термините от санскрит, без наистина да ги разбират (като The Chakras на теософа CW Leadbeater, 1927); 2) грешния превод на текст върху чакрите от Джон Уудроф от 1918 г., написан на санскрит през 1577 г. (виж по-долу за повече информация); и 3) книги от индийски йога гурута от 20-ти век, които се основават предимно на източници 1) и 2). Книги за чакрите въз основа на доброто разбиране на оригиналните санскритски източници днес съществуват само в академичния свят.

" Но има ли това значение? " ме питат йогите. " толкова съм се възползвал от книгата на Енодиа Джудит, а и от други като нея, не ми отнемайте това!" Няма, а и не мога. Каквато и да е ползата, която сте получили, от какъвто и да е източник, тя е реална, ако мислите, че това е така. Аз съм тук, за да ви кажа две неща: първо, че когато съвременните западни автори по темата за чакрите казват, че представят древни учения, те ви мамят - но те дори не знаят това, защото не могат да оценят валидността на техните собствени изходни материали (тъй като не четат санскрит).

На второ място, за тези, които се интересуват, аз съм тук, за да ви информирам частично за това, какво означават в техния оригинален контекст понятията на йога (защото съм учен санскритолог и практикуващ, който случайно предпочита традиционните форми). Само вие можете да прецените дали това е от полза за вас. Аз не твърдя, че по-старото задължително е по-добро. Не се опитвам да кажа, че западният окултизъм няма духовна стойност. Просто се доближавам до историческата истина с толкова прости думи, колкото мога. Така че, ще продължа с това сега: шестте основни факта за чакрите, които съвременните йоги не знаят.

1. В ОРИГИНАЛНАТА ТРАДИЦИЯ, НЕ СЪЩЕСТВУВА САМО ЕДНА СИСТЕМА ЧАКРИ, ТЕ СА МНОГО

Толкова много! Теорията за финото тяло и неговите енергийни центрове, наречени чакри (или падми (лотоси), ватхари, лакшйа (точки за концентрация) и т.н.) идва от традицията на Тантра Йога, която процъфтява от 600-1300 г. и е все още жива днес. В зрялата Тантрическа йога (след 900 година и по-нататък) всеки един от многото клонове на традицията е съставил различна система чакри, а някои клонове са съставили повече от една. Системи с пет чакри, шест чакри, седем, девет, десет, дванадесет, двадесет и една и повече чакри се преподават, в зависимост от това в кой текст и каква линия на приемственост търсите. Системата от седем (или технически, 6 + 1) чакри, за която знаят западните йоги, е само една от многото и доминира през 15-ти век (вж. Точка 4 по-долу).

Сега знам какво си мислите ... Но коя система е правилната? Колко чакри всъщност има? И това ни води до първото голямо недоразумение. Чакрите не са органи във физическото тяло; те не са фиксирани факти, които можем да изучаваме като лекари, които учат нервни ганглии (с които чакрите са объркани през деветнадесети век). Енергийното тяло (сукшма шарира - sūkshma-sharīra) е извънредно флуидна реалност, както би трябвало да очакваме от нещо нефизическо и свръхестествено. Енергийното тяло може да бъде представено, опитно казано, с всякакъв брой енергийни центрове, в зависимост от лицето и йога практиката, която то изпълнява.

Съществуват няколко центъра, които могат да се открият във всички системи: по-специално в долната част на корема или сексуалния център, в сърцето, в, или близо до короната на главата, тъй като това са трите места в тялото, където хората по целия свят изживяват емоционални и духовни явления. Но освен тези три, съществува огромно разнообразие от системи чакри, които откриваме в оригиналната литература. Нито една от тях не е "по-правилна"от другата, освен по отношение на конкретна практика. Например, ако правите пет-елементна практика, вие използвате система с пет чакри (виж точка 6 по-долу). Ако интернализирате енергията на шест различни божества, използвате система от шест чакри. Хм, дали? Но тази важна частица информация, изглежда, все още не е достигнала западната йога.

„Започваме да навлизаме в тази заешка дупка, Алиса. Искате ли да научите повече?”


2. ЧАКРА СИСТЕМИТЕ СА ПРЕСКРИПТИВНИ, НЕ ДЕСКРИПТИВНИ

Това изглежда е най-важната точка. Англоезичните източници са склонни да представят чакрите като екзистенциален факт, използвайки дескриптивен, описателен език (като "мулдадхара чакра е в основата на гръбнака и е червена на цвят" и т.н.). Но в по-голямата част от оригиналните санскритски източници, нас не ни учат на това, какви са нещата, вместо това ние получаваме специфична йога практика: трябва да визуализираме един фин обект, направен от цветна светлина, оформена като лотос или въртящо се колело, в определена точка на тялото и след това да активираме мантра срички в него, за определена цел. Когато разберете това, точка # 1 по-горе получава повече смисъл. Текстовете са прескриптивни, предписателни - те казват какво трябва да направите, за да постигнете определена цел с мистични средства. Когато буквалният санскрит се чете по неговия елиптичен начин "четирилистен червен лотус в основата на тялото", ние трябва да разберем: "Йогинът трябва да визуализира четирилистен лотос. , . " Вижте точка # 5 по-долу за повече информация.

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ЧАКРИТЕ, СА ИЗЦЯЛО МОДЕРНИ И ЗАПАДНИ

В безбройни уеб сайтове и в безброй книги четем, че муладхара чакра (mūlādhāra) е свързана с оцеляването и безопасността, че Манипура (maṇipūra) чакра е свързана с волята и самоуважението и т.н. Образованият йоги трябва да знае, че всички асоциации на чакрите с психологическите състояния са съвременни западни нововъведения, започнали с Карл Юнг.

Може би такива асоциации представляват опитни реалности за някои хора (макар и обикновено не без предварителна подготовка), но със сигурност не ги намираме в санскритските източници. Има само едно изключение, за което съм наясно, и това е системата от 10 чакри за йоги-музиканти. Но в тази система от тринадесети век не намираме всяка чакра, свързана с определена емоция или психологическо състояние; по-скоро всяко венчелистче от всяка чакра-лотос е свързано с определена емоция или психологическо състояние и изглежда, че липсва модел, по който бихме могли да дадем етикет за чакрата като цяло.

Но това не е всичко. Почти всички многобройни асоциации, откривани в "Колелата на Живота" на Енодиа Джудит, нямат основа в индийските източници. Всяка чакра, ни казва Джудит, е свързана с определена телесна жлеза, някои телесни малфункции, определени храни, определен метал, минерал, билка, планета, път на йога, карта от Таро, сефира от еврейския мистицизъм и архангел от христианството! Никоя от тези асоциации не се намира в оригиналните източници. Джудит или нейните учители са ги създали въз основа на възприеманите от тях прилики. Това се отнася и за етеричните масла и кристали, за които много книги и уебсайтове твърдят, че съответстват на всяка чакра. (Трябва да отбележа, че при Джудит се съдържа информация от оригинален санскритски източник [т.е. Шат Чакра Нирупана - Ṣаṭ-cakra-nirūpaṇa, който ще разгледаме по-долу] под надслова "Лотос Символи" за всяка чакра.)

Това не означава, че поставянето на определен кристал на корема ви, когато имате проблеми със самочувствието, и създаването на представа, че той пречиства вашата манупура чакра, няма да ви помогне да се почувствате по-добре. Възможно е да го направи, в зависимост от лицето. Макар, тази практика определено да не е традиционна и да не е тествана през поколенията, което всъщност е цялата идея на традицията.

Но, според мен хората трябва да знаят кога родословието на една практика е няколко десетилетия, а не няколко века. Ако една практика има стойност, тогава не е нужно да фалшифицирате нейния произход, нали?

 Харесва ли ви тази публикация? Искате ли да научите повече?

4. ПОПУЛЯРНАТА ДНЕС СЕДЕМ ЧАКРОВА НЕ Е ИЗВЛЕЧЕНА ОТ ДРЕВНИ ТЕКСТОВЕ, ТЯ Е ОТ ТРАКТАТ НАПИСАН ПРЕЗ 1577.

Системата на чакрите, която западните йоги следват днес, е тази, намерена в санскритски текст, написан от човек, на име Пурнананда Яти. Той завършва своя текст (Шат Чакра Пурана - Ṣаṭ-chakra-nirūpaṇa или "Разяснение на шестте чакри", който всъщност е шестата глава от по-голямо произведение) през 1577 г. Този текст е преведен на английски точно преди 100 години, през 1918 г.

В по-ранната версия на този материал наричах тази система от седем чакри "късна и донякъде атипична". Но след няколко дни осъзнах, че греша - по-проста версия на същата система от седем чакри, намираме в текст от тринадесети век, наречен Шарада-тилака (Śāradā-tilaka), въпреки че текстът ясно признава, че съществуват множество чакра системи (като системи от 12 или 16 чакри). Също така, намираме по-сложна версия на същата система в Шива самхита (Śiva-samhitā) от XIV или XV в. Въпреки това, повечето йоги (индийски и западни) познават системата от седем чакри чрез произведението на Пурнананда от шестнадесети век или по-скоро чрез непоследователния му и объркващ превод, направен от Джон Уудроф през 1918 г. Все пак, достатъчно е да се каже, че тази седем чакрова система е доминираща през последните четири или пет века. Но също така е вярно, че западната система от седем чакри, която познавате, се основава на интерпретацията на окултистите от началото на ХХ век върху неправилен превод от нетрадиционен източник. Това по никакъв начин не го обезсилва, а по-скоро служи за проблематизиране на неговата хегемония.

Обърнете внимание, че тантричният будизъм (напр. този от Тибет) често запазва по-старите форми, и наистина, в тази традиция (както и в по-фундаменталната система от три бинду) доминира системата от пет чакри. Типичната система от пет чакри, се открива и в класическата Тантра.

5. ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА СИТЕМАТА ЧАКРИ Е ДА ФУНКЦИОНИРА ЗА МОДЕЛ НА НИЯСА - ВГРАЖДАНЕ НА МАНТРИ И БОЖЕСТВА.

Що се отнася до оригиналните автори, основната цел на всяка система чакри е да функционира като шаблон за нияса (nyāsa), което означава инсталирането на мантри и божествени енергии в определени точки на финото тяло. Така че, макар милиони хора днес да са очаровани от чакрите, почти никой от тези хора не ги използва по действителното им предназначение. Това е в реда на нещата. Отново, не съм тук, за да изкарам никого грешен, само искам да образовам тези, които се интересуват.

Най-забележителните черти на чакрите в оригиналните източници са тези три: 1) че мистичните звуци на санскритската азбука са разпределени в "венчелистчетата" на всички чакри в системата, 2) че всяка чакра е свързана със специфичен елемент (Земя, Вода, Огън, Вятър и Пространство) и 3) че всяка чакра е свързана с конкретно хиндуистко божество или божества. Това е така, защото системата на чакрите е, както казах, основно шаблон за нияса. В нияса (буквално, "поставяне") визуализирате специфична сричка от мантра на определено място, в определена чакра във вашето енергийно тяло, докато мълчаливо произнасяте звука.

Ясно е, че тази практика е вградена в културно-специфичен контекст, в който звуците на санскритския език се възприемат като уникални мощни вибрации, които могат да формират ефективна част от мистичната практика, която води до духовно освобождение или светски ползи чрез магически средства. Втъкването на образа и енергията на конкретно божество в определена чакра също е специфично за културата, и ако западните йоги разбират какво представляват тези божества, тази практика би могла да има смисъл и за тях, макар че, вероятно никога няма да е е толкова смислена, колкото за някой, израснал с тези божества като парадигматични икони, запечатани в подсъзнателното на ума му.

Така наречените причинни-божества (карана-девата) се откриват във всяка система от чакри. Тези божества формират фиксирана последователност: от най-ниската чакра до най-високата, те са Ганеша, Брахма, Вишну, Рудра, Ишвара, Садашива и Бхайрава, като първото и последното често не се появяват въобще, в зависимост от броя на чакрите. Последното божество в списъка на причинните божества никога не е крайното божество на дадена система, защото това божество (което и да е то) е поставено на престол в сахасара или хиляда листния лотос на короната на главата (което технически не е чакра, тъй като чакрите по дефиниция са пронизвани от Кундалини при нейното изкачване или спускане, докато сахасрара е нейната крайна дестинация и дом). Поради това, Бхайрава (най-езотеричната форма на Шива) е само включен в списъка на причинните Божества, когато той е преодолян от Богинята, а последната е крайното божество в много от тези системи.


6. СЕМЕННИТЕ (БИДЖА) МАНТРИ, ЗА КОИТО МИСЛИТЕ, ЧЕ ВЪРВЯТ С ЧАКРИТЕ, В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ВЪРВЯТ С ЕЛЕМЕНТИТЕ, КОИТО СА ВГРАДЕНИ В ТЕЗИ ЧАКРИ.

Това е по-просто, отколкото звучи. Казано ви е, че семенната мантра-биджа (bīja) на муладхара чакра е ЛАМ. Е, това не е така. В нито един санскритски източник, нито дори в донякъде фалшифицираната синкретична схема на Пурнананда. И мантрата на свадхишахана чакра не е ВАМ. Почакайте, какво?

Това е просто: ЛАМ е семенната мантра на Земния елемент, който в повечето практики за визуализация на чакрите е поставен в муладхара. ВАМ е семенната мантра на елемента Вода, който се намира в свадхистана (най-малкото в системата от седем чакри, за която знаете). И така нататък: РАМ е сричката за Огън, ЯМ за Вятър и ХAM за Пространството. (Всички тези биджи се римуват с "палец", макар че, трябва да отбележа, че в езотеричната Тантра Йога елементните биджи всъщност имат различни гласни звуци, за които се смята, че са много по-мощни.)

Така че, основната причина е, че фундаменталните мантри, свързани с първите пет чакри на всеки уебсайт, който можете да откриете в Google сами по себе си не принадлежат към тези чакри, а към петте елемента, инсталирани в тях. Това е важно да се знае, ако някога поискате да вградите един от тези елементи на друго място. "Ха! Мога ли да го правя?" Напълно. Всъщност, в различните родове линии на приемственост в Тантра, ние откриваме елементите, вградени на много различни места. Например, линията Саидхантика (Saiddhāntika) поставя Земята в сърдечната чакра. Какъв мислите, може да бъде ефекта върху взаимоотношенията ви, ако винаги вграждате елемента Вятър в сърдечния си център? (Не забравяйте, че ЯМ е мантрата на Въздуха / Вятъра, а не на Анахата чакра, чиято вътрешна мантра в действителност е OM). Забелязвали ли сте някога, че съвременните американски йоги имат наистина нестабилни взаимоотношения? Възможно ли е това да бъде свързано с многократно призоваване на Вятъра на нивото на сърцето? Хаххааахх... .. (Вече мога да се шегувам, защото само малък процент от читателите ще са стигнали дотук.) Така че, можете понякога да искате да вградите малко Земя в сърцето, защото заземяването е добро за сърцето ви. В този случай е доста полезно да знаем, че ЛАМ е мантра на Земята, а не мантра на муладхара чакра.

Освен това, повечето геометрични фигури, свързани с чакрите днес, също принадлежат към елементите. Земята традиционно се представя като (жълт) квадрат, Водата като (сребрист) полумесец, Огънят като сочещ надолу (червен) триъгълник, Вятърът като хексаграм или шестоъгълна звезда и Пространството като кръг. Така че, когато видите тези фигури, вписани в илюстрациите на чакрите, вече знаете, че те всъщност представляват съответните Елементи, а не геометрията, присъща на самата чакра.

Това ме води към последната ми точка: дори един санскритски източник може да бъде объркан.

Например, в текста на Пурнананда от 16-ти век, който е в основата на популярната модерна система чакри, петте елемента са инсталирани в първите пет чакри от седем чакровата система. Но това, всъщност не работи, защото във всички класически системи Космическият елемент - Пространството - е в короната на главата, тъй като това е мястото, където йогите преживяват обширното отваряне към безкрайното пространство. Пространството е елемент, който се слива в безкрайността, така че трябва да бъде в или близо до короната. Аз бих спекулирал, че Пурнанада е поставил Пространството в чакрата на гърлото, защото е живял във време на все по-голямо догматично придържане към получената традиция без критично отражение (продължаваща за жалост тенденция) и традицията, която е получил, е Каула, тази в която Причинните божества са натиснати надолу, за да се направи място за по-късните, по-висши божества (по-конкретно Бхайрава и Богинята), а елементите са били безкритично прикрепени към божествата и чакрите, с които преди това са били свързани. (Казвайки това, фактът, че Пурнананда черпи от източниците на Каула, не е очевиден, защото вместо да поставя Богинята в Сахасара, както бихме очаквали в седем чакрова система на Каула, откриваме там Парамашива, вероятно поради влиянието на Веданта.

Ние едва сме надраскали повърхността на тази тема. Не, не се шегувам. Това е наистина сложно, както можете да разберете, като разгледате научната литература, като творбата на Дори Хейлиджърс-Селен или Gudrun Bühnemann. Необходимо е необичайно търпение и фокус за да четеш такава работа, да не говорим за съставянето й. И така, това, което се надявам, да бъде резултата от този пост: малко смирение. По-малко позоваване на авторитети, когато става въпрос за наистина езотерични теми. Може би малко по-малко учители по йога, опитващи се да разкажат на своите ученици какво представляват чакрите. По дяволите, аз съм смирен пред сложността на оригиналните източници и това е след четиринадесет години санскрит под колана ми.

Това все още е предимно неизследвана територия. Така че, когато става въпрос за чакрите, недейте да твърдите, че знаете. Кажете на вашите ученици по йога, че всяка книга за чакрите представя само един възможен модел. На практика нищо, написано на английски език, не може да е истински достоверно за практикуващите йога. Защо да не се държите по-внимателно с вярванията, които сте придобили относно йога, дори докато продължавате да учите? Да допуснем, че все още не разбираме напълно тези древни практики на йога; и вместо да се стремите да бъдете авторитет по някаква прекалено опростена тяхна версия, можете да поканите себе си и вашите ученици да погледнат по-ясно, по-честно, по-внимателно и по-безпристрастно към собствения си вътрешен опит.

В края на краищата, всичко, което всеки йога майстор е преживял, е и във вас.

~ ~ ~

Послепис: Тази публикация получава по-широко разпространение, отколкото съм свикнал, а някои хора, които не ме познават, интерпретират моя остър тон като арогантност или сарказъм. Всъщност, аз съм наистина мек в сърцето си. Моля, прочетете биографията ми, за да можете да прецените квалификацията ми, за да правя изявленията, които правя.

Кристофър Уолъс