Вход
Забравена парола? Нов потребител?

Разширяване и преодоляване на естествените ограниченияРазширяване и преодоляване на естествените ограничения

Разширяване и преодоляване на естествените ограничения

Механизми на напрежението


Основната причина за психическия и физическия стрес е в неправилното мислене по отношение на другите хора и обкръжаващата ни среда. Нашият начин на мислене не е в хармония с нашата външна среда.Това води до конфликти на интересите между нас и другите хора. Нашият вътрешен свят не съответства на начина ни на живот. С други думи, ние живеем като риба на сухо - непрекъснато се борим с външния свят, вместо да се слеем с живота и да плуваме свободно в него. Вместо това ние постоянно се борим за глътката си въздух.


Нашият живот е напълно зависим от дишането. Ако ние престанем да дишаме животът напуска тялото. Животът и Дишането са тясно свързани един с друг. Както си спомняте, когато човек умре, казваме, че той е издъхнал.Това са същите думи, които се използват при описанието на издишването или процеса на излизане на въздуха от белите дробове. Ние можем да живеем няколко дни без вода, повече от месец - без храна, но колко може да издържи човек без да вдиша въздух в белите си дробове?

Като правило, не повече от няколко минути.


Ето какво е написано в древения трактат Хатха Йога Прадипика :

"Животът - това е интервалът между две вдишвания; този, който диша наполовина, живее наполовина. Този, който диша правилно, управлява своето битие”.


Древните йоги са били добре запознати с важността на дишането; няма дишане - няма живот; дишането - това е живота.


Пранаяма поддържа органите ни жизнени


Повърхностното дишане води до недостатъчно снабдяване на организма с кислород. Това води до функционални смущения и заболявания на храносмилателната система, кръвоносната система, както и на нервната система, тъй като ефективността на тези системи зависи изцяло от това дали входящият кислород е достатътъчен за поддържане на съответните органи и нервната тъкан в добро състояние.


Пранаяма привежда физическото и енергийното ни тяло в състояние на хармония.


Обичайното определение на пранаяма е контрол или управление на дишането. Въпреки, че по отношение на използваните техники това тълкуване може да изглежда правилно, то не изразява пълното значение на пранаяма.

Основната цел на пранаяма e придобиването на контрол върху нещо, което е много повече от дишането, дори защото прана означава много повече от просто дишане.


Смята се, че терминът "Пранаяма" се формира чрез комбиниране на думите "прана" и "яма". В действителност, това е напълно погрешно. Грешката се дължи на неадекватността на използваните на запад азбуки, както и поради факта, че преводите се правят от хора, които не са запознати с основните цели на пранаяма. Санскритът, има петдесет и две букви. Това често води до неправилна транскрибция на думите, тъй като за повечето букви на санскрит няма еквиваленти.


Думата "яма", която използва Патанджали, който пише традиционния интерпретативен текст "Йога Сутра" не означава "контрол". Той използва тази дума,съотнесено към различните етични норми и правила.


Думата се която се добавя към "прана", за да се образува терминът "пранаяма", не е "яма" а "айаама". С други думи, "праана" + "айаама" дава "праанаайаама".  Думата "айаама" има много повече значения от "яма". В речника на санскрит, ще откриете, че думата "айаама" означава: разтягане, протягане, ограничение, разширение, (на измеренията във пространството и времето).


Разширяване и преодоляване на естествените ограничения.


По този начин, "пранаяма" означава - да се разширяват и да се преодоляват естествените ограничения. Тя ни дава метод, чрез който можем да постигнем по-високи състояния на вибрационна енергия. С други думи, възможно е да се активира и регулира праната, формираща основата на човека, и по този начин той да стане по-податлив на вибрациите от космоса и вътрешнте си вибрации.

Пранаяма е метод за подобряване на конституцията на енергийното тяло, физическото тяло и ума. По този начин, човек може да започне да осъзнава едно ново измерение на битието. Когато умът стане спокоен и неподвижен, той вече не изкривява света на съзнанието.


Пранаяма води до нови нива на осъзнаване, спирайки или ограничавайки отклоняването на ума. С други думи, постоянния конфликт в ума не ни позволява да изпитаме по-високи състояния или измерения на съзнанието. Практиките на пранаяма минимизират бърборенето на мислите и конфликтите в ума и могат дори напълно да спрат мисловните процеси. Това ограничение на умствената дейност позволява да се познаят по-високи нива на съществуването.


Помислете за тази аналогия. Ако стоим в стая и гледаме навън към слънцето през замърсен прозорец, ние не можем да видим и да почувстваме неговите лъчи в цялата им чистота. Но, ако измием прозорците, ние ще можем да видим слънцето в истинския му блясък.


Обичайното състояние на ума е подобно на мръсния прозорец. Пранаяма прочиства ума и позволява на съзнанието да проникне свободно през него. Пранаяма е много повече от управление и контрол на дишането. Пранаяма практиките са предназначени да предизвикат спокойствие чрез хармонизиране на потока на енергията в тялото.


Има различни методи за влияние върху потока на енергията във физическото тяло и неговата манипулация.


Асаните управляват енергията във физическото тяло, но също и в ума, при което те достигат до състояние на хармония. Ако асаните се изпълняват правилно, пранаяма се случва автоматично, без никакво усилие. От друга страна, по време на пранаяма регулирането на ума и тялото се извършва чрез дишането. Пранаяма и асаните имат една и съща цел. Но пранаяма има по-голям ефект върху ума, тъй като тя работи с енергията, която е по-тясно свързана с ума, отколкото физическото тяло.


Пранаяма ни подготвя за медитация.


В практиките на йога обичайната цел е да направим потока въздух през всяка от ноздрите си абсолютно еднакъв.


Отново, това се постига чрез пранаяма. Когато въздухът преминава през двете ноздри по един и същи начин, то и енергията започва да протича равномерно. Това е най-благоприятното време за спонтанно начало на медитация. В действителност, твърди се, че за да стане възможно изживяването на медитация, праната трябва да започне да тече безпрепятствено в енергийните канали. Без това медитация не може да се осъществи. При тези обстоятелства, човек не е силно активен физически, и не е претоварен от излишък на мисли,той се установява в средната точка между двете крайности. Ето защо пранаяма заема такова важно място в йога.Пранаяма е един чудесен инструмент за обучение на ума и тялото.


Пранаяма практиката помага да се подготви почвата за медитация. В практиката на различните видове медитация, целта е да се постигне отдих на ума посредством самия ум.Това от своя страна се отразява на енергийното, а след това и върху физическото тяло.